บริการกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร นาโนเทคโนโลยี รับรองหายขาด 100% ไม่ใช้สารเคมีพิษ ปลอดภัยต่อลูกหลาน
การกำจัดปลวก จะปลอดภัยต่อชีวิตเพราะไร้สารพิษ

ไม่หายยินดีคืนเงิน

เลขที่ 46 ซอยโชคชัย 4 (ซอย 40) ถนนโชคชัย 4 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม.10230 nanowhite29@gmail.com
โทร.02931 5621 ถึง 3 // fax : 02 931 5624 : 086 104 4410, 086 342 0115


ตารางเปรียบเทียบ ระบบการกำจัดปลวก ทั้ง 2 ระบบ

การกำจัดปลวก ด้วยระบบ
NANOWHITE NANOTECHNOLOGY
การกำจัดปลวก ด้วยระบบ
สารเคมีวัตถุมีพิษ
 • ปลอดภัย 100 % เพราะผลิตมาจากสมุนไพร
  พืชทะเลทราย QCS ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ โดย
  กรมป่าไม้
  สถาบันวิจัยแมลงเขตร้อนชื้น

 • ยาฆ่าแมลง อันตรายไม่ปลอดภัย
  อันตรายต่อคน อายุสั้น เป็นหมัน ไมเกรน มะเร็ง
  ความจำเสื่อม เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
  และอาจก่อให้เกิดโรคนานาชนิด

 • กำจัดครั้งเดียวหายขาด 100 %
  ตลอดเวลารับประกัน
 • ช่างต้องกำจัดให้ทุกเดือน
  เพราะว่าไม่หายขาด
 • ไม่ต้องเจาะพื้น
  ไม่ต้องเจาะกำแพง ไม่ต้องเจาะเฟอร์นิเจอร์
  ไม่ต้องวางระบบท่อ
  ไม่ต้องพ่นควันสารเคมีพิษ
  ไม่ต้องโรยสารเคมีผงพิษ
 • ต้องเจาะพื้นอัดสารพิษร้ายแรงลงไปในใต้ดิน
  ต้องเจาะกำแพง ต้องเจาะเฟอร์นิเจอร์
  ต้องวางระบบทท่อใต้พื้นบ้าน อาคาร
  ต้องพ่นควันสารเคมีพิษ
  ต้องโรยสารเคมีผงพิษ
 • มีหนังสือรับรองความปลอดภัย
  จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
 • เป็นเพียงหนังสืออนุญาติให้ใช้และเก็บรักษา
  วัตถุสารมีพิษเท่านั้น
 • การกำจัดปลวกต้องหายขาด รวดเร็ว
  เพราะปลวกใช้เวลาทำลายไม้และเฟอร์นิเจอร์
  ภายใน 1 - 2 เดือน
 • การกำจัดปลวก เห็นผลภายใน 6 เดือน หรือ มากกว่านั้น อาจนานถึง 6 ปี
  ซึ่งปลวกหายเพราะกินไม้หมด
 • ไม่ต้องใช้ระบบเหยื่อ
 • ต้องใช้ระบบเหยื่อล่อปลวก
 • กรณี กำจัดปลวก
  แล้วไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน
 • กรณีกำจัดปลวก ทุกเดือนแล้วไม่หาย
  ยินดีกำจัดให้ใหม่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • อัตราค่าบริการ : การกำจัดปลวก
  ลักษณะสถานที่
  บ้านพักอาศัย ขนาด
  องค์กร, สำนักงาน, อื่นๆ
 • อัตราค่าบริการ : การกำจัดแมลงรบกวนอื่นๆ เช่น มด หนู แมลงวัน แมงสาบ
  ลักษณะสถานที่
  บ้านพักอาศัย ขนาด
  องค์กร, สำนักงาน, อื่นๆ

www.nanowhite.org
copyright all right reserve 14 Feb.2008